Σταθμοί με γραφεία παραλαβής JAPAN RAIL PASS

jr-east
ΤΥΠΟΙ JAPAN RAIL PASS
14 Μαρτίου, 2009
major-jr-lines
Οι κυριότεροι σταθμοί του Σιδηροδρομικού δικτύου Ιαπωνία
14 Μαρτίου, 2009

japan-rail-pass-offices

Σημείωση:
Οι υποδεικνυόμενες ώρες υπηρεσιών είναι για τις εργάσιμες μέρες. Οι ώρες ποικίλλουν μεταξύ των γραφείων στα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές. Μερικά κέντρα υπηρεσιών ταξιδιού είναι κλειστά κατά τη διάρκεια της νέας περιόδου διακοπών. Τα γραφεία και οι ώρες υπηρεσιών υπόκεινται σε αλλαγή ή αναστολή χωρίς ειδοποίηση.