Εθνικές Αργίες Ιαπωνίας 2009

major-jr-lines
Οι κυριότεροι σταθμοί του Σιδηροδρομικού δικτύου Ιαπωνία
14 Μαρτίου, 2009
alassia-hotel
Hotels in Athens
24 Απριλίου, 2009
 • japan-national-holidaysJan.1 New Years Day
 • Jan.12 Coming-of-Age Day
 • Feb.11 National Foundation Day
 • Mar.20 Vernal Equinox Day
 • Apr.29 Showa Day
 • May.3 Constitution Day
 • May.4 Green Day
 • May.5 Children’s Day
 • May.6 Green Day Substitute Holidays
 • Jul.20 Marine Day
 • Sept.21 Respected-for-the-Aged Day
 • Sept.22 Declared Official Holiday
 • Sept.23 Autumnal Equinox Day
 • Oct.12 Health Sports Day
 • Nov.3 Culture Day
 • Nov.23 Labor Thanksgiving Day
 • Dec.23 Emperor’s Birthday