Οι κυριότεροι σταθμοί του Σιδηροδρομικού δικτύου Ιαπωνία