Το JTB Greece ΕΠΕ είναι μία από τις 150
περίπου εταιρείες που αποτελούν, από κοινού με το JTB WORLD


Athens by night

Depart from our terminal at 20:30 for a panoramic visit of the port and the city of Piraeus, the third port, in importance in the Mediterranean Sea. From this city comes the Great Themistocles strategist, protagonist of the victorious naval battle of Salamis.

JTB GREECE Ε.Π.Ε

+30 210 32 15 835


Δεσμευόμαστε να παίξουμε τον ενεργό ρόλο μας στην προώθηση του τουρισμού


βοηθώντας στην δημιουργία μιας ειρηνικής και ικανοποιημένης κοινωνίας φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικές περιοχές και έθνη.


Η πόλη της Μόσχας

Είναι σίγουρα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ευρωπαϊκές πόλεις